Odkaz zákon č. 40/1964 Sb., na občanský zákoník

Odkaz na občanský zákoník

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings