Odkaz na obchodní zákoník

Odkaz na zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník