Použití zkompletovaného souboru

Zkompletovaný soubor (elektronická skripta) je pro účastníky e-learningu k dispozici pro snadnější tisk.

Případné změny zákonů budou promítány právě to tohoto souboru, nevýhodou je, že v této formě nefunguje propojení se slovníkem pojmů a zkratek.

Soubor neobsahuje testy.

Doporučení.

Vytisknout si tento soubor, ale výklad studovat z výkladových knih.

Last modified: Thursday, 8 August 2013, 11:07 AM