Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole Styly a techniky vedení lidí

počítá s 5 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Naposledy změněno: Čtvrtek, 18. duben 2013, 11.29
Last modified: Thursday, 18 April 2013, 04:52 PM