Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole Management - vývoj počítá s 5 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Monday, 12 August 2013, 03:34 PM