Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole Management - pojem počítá se 2 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Thursday, 18 April 2013, 11:29 AM