Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

V této kapitole jde pouze o procvičení již probraného učiva.

Procvičení v kapitole ZÁVĚREČNÝ TEST počítá s 1 vyučovací hodinou.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:23 PM