Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

V této kapitole jde pouze o procvičení již probraného učiva.

Procvičení v kapitole SADA (SOUBOR) PŘÍKLADŮ počítá se 4 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:41 PM