Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole FINANČNÍ ANALÝZA - VÝPOČTY počítá se 14 vyučovacími  hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:40 PM
Skip NavigationSkip Settings

Settings