Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole FINANČNÍ ANALÝZA - TEORETICKÁ ČÁST počítá s 10 vyučovacími  hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:39 PM