Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ počítá s 8 vyučovacími  hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:38 PM
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings