Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole DRUHY FINANCOVÁNÍ počítá s 5 vyučovacími  hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 12 January 2013, 10:38 PM