Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole ´HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS počítá se 3 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 16 December 2012, 10:13 PM