Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole UKAZATELE VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ počítá se 7 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 16 December 2012, 10:09 PM