Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole KOLOBĚH V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ počítá se 2 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 16 December 2012, 10:06 PM