Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ počítá s 1 vyučovací hodinou.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 16 December 2012, 10:02 PM