Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole INFLACE počítá s 5 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 16 December 2012, 09:18 PM