Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole HOSPODAŘENÍ PODNIKU počítá s 6 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Friday, 15 February 2013, 12:50 PM