Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

V této kapitole jde pouze o procvičení již probraného učiva.

Procvičení v kapitole SADA PŘÍKLADŮ počítá se 2 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 2 December 2012, 08:52 AM