Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

V této kapitole jde pouze o procvičení již probraného učiva.

Procvičení v kapitole ZÁVĚREČNÝ TEST počítá s 1 vyučovací hodinou

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Monday, 19 November 2012, 06:30 PM