Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. počítá s 5 vyučovacími  hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 11 November 2012, 07:51 AM