Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole ČLENĚNÍ počítá se 2 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Friday, 19 October 2012, 07:23 PM