Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole PODSTATA počítá s 1 vyučovací hodinou.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Friday, 19 October 2012, 07:17 PM