Základní informace o projektu

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.3

Název prioritní osy:

Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.3.2

Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo výzvy:

03

Název výzvy:

Liberecký kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

Typ projektu:

grantový

Kód prioritního tématu:

73


Last modified: Wednesday, 15 May 2013, 07:20 PM