Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole STÁTNÍ PODNIK počítá se 2 vyučovacími hodinami. Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Tuesday, 20 November 2012, 07:40 AM