Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI počítá s 15 vyučovacími hodinami. Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Sunday, 2 December 2012, 03:25 PM
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings