Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole ZÁKLADNÍ POJMY SPOJENÉ S PODNIKÁNÍM počítá se 7 vyučovacími hodinami. Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 6 October 2012, 06:05 PM
Skip NavigationSkip Settings

Settings