Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole PODNIKÁNÍ JEDNOTLIVCE počítá s 5 vyučovacími hodinami. Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Saturday, 6 October 2012, 06:13 PM