Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole MARKETING počítá s 9 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Tuesday, 20 November 2012, 08:37 PM
Skip NavigationSkip Settings

Settings