Úvodní informace - spustit před začátkem výuky

Výuka v kapitole ODBYT počítá s 19 vyučovacími hodinami.

Před spuštěním výuky si pozorně přečtěte metodický list.

Last modified: Thursday, 4 October 2012, 11:13 AM
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings