Picture of Lukáš Valeš
Začínáme
by Lukáš Valeš - Monday, 13 February 2012, 05:26 PM
 

Obchodní akademie Liberec začíná realizovat v rámci OPVK 3.2. projekt "Otevřená škola"

Obsahem projektu je vytvoření systému 14 vzdělávacích modulů určených pro veřejnost se zájmem o složení jednotlivých maturitních zkoušek, o rekvalifikace a další vzdělávání v oborech účetnictví a ekonomika. Systém modulů, který může být v budoucnu využit i v rámci dílčích kvalifikací, bude nabízen formou distančního vzdělávání. V projektu dojde k vytvoření modulů, z nichž každý bude obsahovat elektronická skripta, pracovní listy, soubory příkladů, sady testů v prostředí Moodle a metodiku pro výuku. Projekt je zaměřen v rámci dalšího vzdělávání na občany LK, kteří si chtějí doplnit vzdělání a z časových důvodů jim vyhovuje flexibilní výuka přes internet. Všechny moduly budou na webových stránkách školy nabízeny zdarma a každý zájemce obdrží po své registraci pouze přístupové heslo. Výhoda celého systému spočívá v tom, že nebude potřeba otevírat kurzy při určitém počtu zájemců, ale zájemci budou moci vstupovat do systému jednotlivě. Realizace projektu je naplánována na 24 měsíců.
Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.