1 Podnik - úvod

Jak jsme uvedli, národní hospodářství je velmi složitý celek. Aby při rozvinuté dělbě práce produkovalo statky a poskytovalo služby v množství a struktuře potřebné k zajištění kvalitního života obyvatelstva, je v každé společnosti vytvořen určitý ekonomický systém. 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings