1 Zadání příkladu

Při výpočtech budeme vycházet ze stále stejného zadání vybraných ukazatelů:

aktiva                                                             44 300 000 Kč,

z toho oběžná aktiva                                       11 315 000 Kč,

z toho zásoby materiálu                                    1 920 000 Kč,

           zásoby hotových výrobků                       2 705 000 Kč,

           peníze v pokladně                                    655 000 Kč,

           peníze na běžném účtu                            983 000 Kč,

           pohledávky                                           2 760 000 Kč,

 

pasiva                                                            44 300 000 Kč,

z toho vlastní kapitál                                        23 000 000 Kč,

          závazky celkem                                    19 300 000 Kč,

          z toho krátkodobé závazky                       2 110 000 Kč,

             z toho okamžitě splatné závazky              813 000 Kč,

 

tržba za sledovaný rok                                    40 200 000 Kč,

tržba za minulý rok                                         32 500 000 Kč,

náklady celkem                                              33 600 000 Kč,          

z toho náklady na materiál                                 3 900 000 Kč,

           náklady na energie                                 5 000 000 Kč,

           nákladové úroky                                        850 000 Kč,

 

dividendy za rok                                                2 300 000 Kč,

tržní cena akcie                                                      1 400 Kč,

počet vydaných akcií                                             23 000 kusů,                             

průměrný počet pracovníků                                          57 osob.

                         

 

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings