1 Úvod

Již několikrát jsme si připomínali, že cílem podnikání je dosahování zisku. Toho však dosahuje jen podnik, který dobře hospodaří.

Ale posouzení, zda podnik hospodaří dobře, již není tak jednoduché. Stačí jen poměřovat velikost zisku? Je třeba brát ohled na vynaložené zdroje? Jak výsledky vyjádřit?

Tomu se budeme věnovat v následující kapitole, kde si vysvětlíme základy finanční analýzy.

 

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings