1 Způsoby financování

Z předchozích kapitol již víme, že majetek podniku se dělí na oběžný a dlouhodobý. Toto členění je třeba brát v úvahu i při financování činnosti podniku.

Majetek oběžný je financován především z krátkodobých zdrojů, majetek dlouhodobý ze zdrojů dlouhodobých.

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings