1 Styly vedení lidí

Forma vztahu manažera ke spolupracovníkům bývá označována jako styl vedení lidí.

Jedná se o způsob jednání s podřízenými pracovníky, o to, jak se manažer k podřízeným chová, jak je řídí.

Rozeznáváme čtyři základní styly vedení lidí:

autoritativní (autokratický),

byrokratický,

kooperativní (partnerský, demokratický),

pasivní (liberální).

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings