1 Vlastnosti a dovednosti manažera

Úspěšné řízení podniku je do značné míry ovlivněno kvalitou vedoucích pracovníků.

Každý vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti a schopnosti, aby pro své podřízené byl jak formální autoritou, danou jeho funkcí, tak i neformální autoritou, čili aby ho podřízení uznávali jako člověka na svém místě.

Od vedoucích pracovníků se obecně vyžaduje aby:

měli jasné cíle a uměli předvídat,

dokázali vést spolupracovníky.

Autoritu manažera určují žádoucí vlastnosti a dovednosti.