1 Úrovně manažerů

Manažeři netvoří v organizaci homogenní skupinu. Jsou rozděleni do jednotlivých úrovní (linií). Rozeznáváme tři základní úrovně managementu v organizacích:

manažeři první linie (základní úroveň manažerů),

manažeři druhé linie (střední úroveň manažerů),

manažeři třetí linie (vrcholoví, TOP manažeři).

Toto rozdělení graficky vyjadřuje pyramida, která také ukazuje početní zastoupení manažerů v jednotlivých liniích (úrovních).

 

 

 Uvedené členění je jen rámcové. Ve velkých firmách bývá i více linií manažerů než tři. Počet úrovní manažerů v podnicích záleží na konkrétní situaci.