1 Manažer v procesu řízení

 

Všude, kde se přijímají rozhodnutí a jsou organizováni lidé, aby tato rozhodnutí realizovali v praxi, má management své nezastupitelné místo. Manažerem není jen předseda správní rady mezinárodní společnosti, nýbrž i majitel obchodu se třemi, dvěma nebo jedním zaměstnancem, je jím nejen vedoucí volební kampaně některé z politických stran, nýbrž i předseda sportovního klubu či starosta obce, nebo vedoucí magistrátu. Ti všichni se stali vedoucími týmů, mnohdy i bez předchozí odborné přípravy. Pro to, aby dosáhli úspěchu, je rozhodující, jak kvalitně dokážou řídit a vést svůj tým – ale i sami sebe.

Manažer je osoba, která se zabývá řízením, na jeho kvalitě ve velké míře závisí i úspěch nebo neúspěch celého podniku.

Manažer řídí ostatní pracovníky organizace.