1 Management - pojem

Slovo management vzniklo z anglického výrazu „to manage“, čili vést, řídit.

Problematika řízení představuje určitou činnost, bez které se neobejde žádný organizační celek.

Další významový rys výrazu management je spojen s personifikací, to je spojení pojmu s výkonnými řídícími pracovníky.

Manažer je člověk ve vedoucí funkci, který se snaží určitými prostředky „donutit“ své podřízené k vykonání určité práce. Management vyžaduje tvůrčí (kreativní) myšlení.

V managementu se pracuje s lidským potencionálem, promítá se zde vztah mezi ŘÍZENÍM a VEDENÍM ke skutečnostem a cílům.