1 Úvod

V předcházejících kapitolách jsme se seznámili s několika okruhy problémů, které řeší finanční management podniku.

 

Nyní se zaměříme na oblast financování obecně a vysvětlíme si několik možností, jak na financování podniku nahlížet, tedy na druhy financování.

 

Zaměříme se na tyto :

  • podle účelu,
  • podle zdrojů,
  • podle způsobu opatřování prostředků,
  • podle změn v majetku podniku,
  • podle času.
Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings