1 Úvod

Již několikrát jsme si připomínali, že lidé chtějí stále lépe uspokojovat své rostoucí potřeby a k tomu vyrábějí statky a služby, které si potom rozdělují na trhu. Je tedy zřejmé, že každého člověka budou zajímat otázky, které se týkají peněz a cen. 

 

Nyní se tedy budeme zabývat dalším jevem v ekonomice, kterým je inflace.