1 Definice hospodářského cyklu

Vývoj národního hospodářství podléhá řadě očekávaných i neočekávaných vlivů a změn a  jeho průběh je jen zcela výjimečně ideální. 

Žádná ekonomika  se v praxi nevyvíjí rovnoměrně, dochází k rozdílům mezi výkonem skutečným (reálným) a možným (potenciálním).

 

Definice:  

hospodářský cyklus je opakující se nesoulad mezi potenciálním a skutečným produktem národního hospodářství.

 

Potenciální produkt je produkt, který by mohl být vytvořen, pokud by všechny výrobní zdroje byly efektivně využívány. Je to tedy produkt možný, ideální.

Skutečný produkt je skutečný, reálný výkon národního hospodářství.