1 Ekonomické veličiny

Než se zaměříme na konkrétní ukazatele, připomeneme si, že ekonomické veličiny (údaje) mají dvojí charakter:

  • toky – vyjadřují změnu stavu za určité období, např. zisk za rok, 

  • stavy – vyjadřují velikost určité položky k určitému datu, např. stav majetku podniku k 31. 12..

Dále uváděné nejčastější makroekonomické ukazatele mají charakter toků.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings