1 Koloběh v národním hospodářství

Již jsme si vymezili, že národní hospodářství je tvořeno jednotlivými subjekty národního hospodářství, jejich činnostmi a vazbami.

 

Subjekty národního hospodářství:

  • domácnosti,
  • podniky,
  • stát.

 

Domácnosti - skupiny fyzických osob, které společně žijí a společně hospodaří. Prostředky k uspokojení svých potřeb si opatřují na trhu.

Podniky - organizované hospodářské jednotky, které vyrábějí statky a služby k prodeji na trhu.

Stát - stálé společenství lidí, které žije na vymezeném státním území  a je řízeno státní mocí.