1 Definice národního hospodářství

Nejprve si musíme určit "o čem je řeč", vysvětlit si probíraný pojem. 

 

Definice:

národní hospodářství je souhrn veškerých činností hospodářského charakteru na území určitého státu, uskutečňovaných všemi hospodářskými subjekty.