1 Úvod

Vysvětlili jsme si základní princip fungování tržní ekonomiky - tržní mechanizmus. A s ním souvisí řada dalších jevů a situací. 

K těm nejdůležitějším patří nezaměstnanost a inflace, kterým se budeme věnovat v dalším textu.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings