1 Definice konkurence

Konkurence je soupeření, soutěž. Při tržní konkurenci se střetávají účastníci trhu, kteří mají různé zájmy - prodávající (nabídka) a kupující (poptávka). 

 

Na trhu tedy můžeme rozlišit tři oblasti konkurence:

  • mezi nabídkou a poptávkou,
  • na straně poptávky (mezi kupujícími),
  • na straně nabídky (mezi prodávajícími).
Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings