4 Nabídka
4.2 Křivka nabídky

Vztah mezi nabízeným množstvím a cenou znázorňuje křivka nabídky.

Křivka nabídky

 

Z grafu je patrné, že při vyšších cenách je nabídka větší (prodávající nabízejí více) a při cenách nižších je nabídka menší (prodávající nabízejí méně).

 

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings