2 Poptávka
2.2 Křivka poptávky

Vztah mezi poptávkou a cenou znázorňuje křivka poptávky.  

Křivka poptávky 

 

Z grafu je patrné, že při vyšších cenách je poptávka menší (kupující kupují méně) a při cenách nižších je poptávka větší (kupující kupují více).

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings